VI RAPPORTERER TIL NESTE GENERASJON 

Offshore Power Plant er et energiselskap som har spesialisert seg på å utvinne fornybar energi til havs. Vi rapporterer til kommende generasjoner, dette forplikter oss til å levere kloden fra oss i en bedre stand enn den er i dag. For oss handler dette om økonomisk lønnsom grønn energiproduksjon- da øker vi tempoet til det grønne skifte.


Kontakt

Telefon: 949 85 589

E-post: Atle.Lothe@offshorepowerplant.no

©Copyright Offshore Power Plant