TEKNOLOGI 

WIWA

Sett mot andre kjente teknologier øker WIWA årstimene med energi produksjon i forhold til materialforbruk.

Dette gjør vi ved å benytte ny teknologi. I arbeidet har vi tatt patent på vår WIWA.

  • WIWA kan produseres og sammenstilles ved å benytte eksisterende infrastruktur.
  • WIWA vil redusere drifts og vedlikeholdskostnader.
  • WIWA vil ha smart mobilitet for energi til ulike infrastruktur og forretningsområder.
  • WIWA vil øke markedsområde for fornybar energiproduksjon.

Kontakt

Telefon: 949 85 589

E-post: Atle.Lothe@offshorepowerplant.no

©Copyright Offshore Power Plant