MILJØ     SAMFUNNSANSVAR     EIERSTYRING 

ESG (Environmental, Social og Governance), eller på norsk; miljø, samfunnsansvar og eierstyring.

Offshore Power Plant kan vise til forbedringer i ESG i forhold til andre selskaper innen fornybar energi.


Miljø

 • Reduserer material- og arealforbruk i forhold til energiproduksjon.
 • Reduserer forbruket av ikke-gjenvinnbare materialer.
 • Kan benytte eksisterende infrastruktur i produksjon og sammenstilling av WIWA.

Samfunnsansvar

 • Øker hastigheten på omstilling til det bærekraftige samfunnet.
 • Raskere produksjon og sammenstilling for WIWA.
 • Smartere mobilitet for energi til ulike infrastruktur og forretningsområder.
 • WIWA vil redusere konflikt ved produksjon av fornybar energi.
 • WIWA vil skape industri og arbeidsplasser.
 • WIWA vil tilføre ny kunnskap om fornybar energiproduksjon.
 • WIWA vil redusere operasjons- og vedlikeholdskostnader.
 • WIWA vil øke anvendelsesområde (markedsområde) for fornybar energi produksjon.

 Eierstyring og ledelse

 • Offshore Power Plant tar et lederansvar ved å etablere selskapet for et mer bærekraftig samfunn.
 • Offshore Power Plant vil vil ta en ledende rolle i transformasjonen mot et bærekraftige samfunn.
 • Offshore Power Plant vil være en veiviser for produksjon av fornybar energi.

Kontakt

Telefon: 949 85 589

E-post: Atle.Lothe@offshorepowerplant.no

©Copyright Offshore Power Plant