VÅR HISTORIE 

 

Offshore Power Plant ble startet i 2018 for å øke tempoet til det grønne skifte. Vi hadde en ide, samtidig ønsket vi ikke å låse oss til ideen, men være åpen i utviklingen.  Vi satte oss noen tøffe målsetninger som produktet skulle oppfylle, og strukturerte dette i deloppgaver.

                                  
Målsetninger
 • Markedspotensial = energi potensialet i teknologien + teknisk løsning.
 • Maksimal energi høsting i forhold til areal -og material forbruk.
 • Sluttproduktet skal kunne høste energi fra alle havområder.
 • Reduserte kostnader for drift og vedlikehold.
 • Produksjons linje og sammenstilling skal være enkel, rask med reduserte kostnader og arealforbruk.
 • Smart mobilitet for energi til ulike infrastruktur og forretningsområder.
 • Produktet skal håndterer Nordsjøen – da håndterer konseptet alle hav i verden.
 • Høste energi i de områdene som det er størst tilgang på energi- værutsatte områder.
 • Lære av tidligere prosjekter innen fornybar energi.
 • Lære av forskning og utvikling.
 • Lære av de som har kommet lengst i utvikling av flytende fornybar energi.
 • Lære og evaluere av egen prosjektutvikling.

 Ut av dette arbeidet har vi patentert teknologi som vi kaller en WIWA.

Kontakt

Telefon: 949 85 589

E-post: Atle.Lothe@offshorepowerplant.no

©Copyright Offshore Power Plant